info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Uw bestelling (0)

Er zijn nog geen producten in uw bestelling geplaatst

parkeren zonder problemen


WE MAKEN VOLGENDE AFSPRAKEN bij toegang en gebruik van de parkeerruimte Prof. Dewulfstraat 20. 

Bij aankomst in de Prof. Dewulfstraat 20 kan men toegang bekomen tot de parkeerruimte na telefonisch contact via  0475/300.697.  Deze mogelijkheid en dit oproepnummer is geafficheerd aan de inrijpoort. 

De toegang wordt aan derden verleend 
•    om zich te parkeren bij een bezoek aan de winkel of, na duidelijke en persoonlijke afspraak, te parkeren voor andere bezoeken in de buurt of bij bepaalde activiteiten. 
•    aan leveranciers wordt toegang verschaft voor het lossen of laden van goederen of het uitvoeren van diensten.  
•    uitzonderlijk en voor de korte duur van de activiteit kan doorgang via de parking verleend worden om de naburige eigendommen te bereiken, voor het laden en lossen van omvangrijke goederen of bevoorrading.

Volgende afspraken zijn hierbij steeds van toepassing : 
•    het in en uitrijden van de parkingruimte van en naar de Prof Dewulfstraat moet steeds ongehinderd en veilig mogelijk zijn voor andere gebruikers. 
•    omwille van de beveiliging van de eigendom en de aanwezige goederen, materieel en voertuigen is het uitgesloten dat de inrijpoort geopend blijft of dat door gebruikers van de parking toegang wordt verleend aan derden.
•    de inrijpoort wordt dus enkel op aanvraag geopend om doorgang te verlenen tot het bereiken of het verlaten van de parking ruimte. De aanvraag gebeurt via een telefonisch contact op 0475/300.697.
•    de poort kan op aanvraag door ons geopend worden tijdens onze aanwezigheid.  Dit is van dinsdag tot en met zaterdag van 8u tot 12u en van 13u tot 19u, met uitzondering van feestdagen en verlofperiodes.
•    wie op eigen initiatief de poort opent, op welke wijze dan ook,  of zich toegang verschaft tot de parkingruimte of tuin zonder aanvraag gaat in overtreding t.a.v. de private eigendom. 
•    het over de poort of aanpalende muren bewegen van last, goederen of materialen zonder verleende toegang is uitgesloten. 

Bij het bewegen in de parkeerruimte zal men zich enkel bewegen als voetganger, fietser of bestuurder van een voertuig op de duidelijk hiertoe voorziene gronden. 
Bezoekers op de parkeerruimte of wie gebruikt maakt van de doorgang naar de winkel is verantwoordelijk voor dit gebruik.  Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen die worden aangebracht aan voertuigen of fietsen die de parking betreden of er geparkeerd worden. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen die zich op de parkeerruimte of in de tuin voordoen. 

Indien wordt vastgesteld dat deze afspraken niet worden nageleefd, dan wordt alvast de toegang tot de parking dadelijk afgesloten en wordt wie in de fout ging gevraagd om dadelijk het private terrein te verlaten.  

Het Woonhuis – Pouseele-Ingelaere , Ieperstraat 75, 8970 Poperinge
BE 0675.061.404