Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
 
De consument heeft het recht aan EenGoedBed.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
 
Ondernemingsgegevens

EenGoedBed.be – Pouseele-Ingelaere
Ieperstraat 75, B-8970 Poperinge
ondernemingsnummer BE 0675.061.404
info@eengoedbed.be
0475/300.697

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van EenGoedBed.be, Ieperstraat 75, B-8970 Poperinge , met ondernemingsnummer BE 0675.061.404 biedt haar klanten de mogelijkheid om zijn aangeboden producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij EenGoedBed.be. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van EenGoedBed.be houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door EenGoedBed.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW. 
Bij de aankoop van matrassen en toppers wordt een verplichte milieubijdrage ( VALUMAT ) boven op deze prijs aangerekend van 17 euro voor een matras of topper vanaf de breedte van 120cm  en van 8,5 euro ( inclusief btw ) voor een matras of topper tot de breedte van 120cm. ( zie www.valumat.be )
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Alle afbeeldingen die op de website zijn gepubliceerd zijn voorbeelden van onze producten en kunnen afwijken van de actuele standaard uitvoering zoals deze door de producent is bepaald. Dit in kleuren, detail afwerkingen , uitvoeringen en opties.  Informeer u zo nodig voor uw aankoop in onze fysieke winkel.Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat open voor particuliere klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden EenGoedBed.be niet. EenGoedBed.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. EenGoedBed.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons  (zie artikel 13).


We raden de potentiële klanten aan om de comforten, kleuren en uitvoeringen in de winkel te komen zien, waarderen en te testen.  Dit geeft de beste garantie op de beste keuze.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door EenGoedBed.be. EenGoedBed.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen


Wanneer je een bepaald artikel hebt samengesteld en zijn eigenschappen hebt bepaald, dan kun je deze via de knop “bestellen” in je winkelwagen plaatsen.  Is je winkelwagen compleet, dan kun je na het invullen van je nodige contactgegevens en je opgave van de wijze waarop je wilt betalen, de bestelling plaatsen. Je order wordt je nogmaals in detail getoond samen met je gegevens. Wanneer dit alles ok is en je hebt aangevinkt dat je kennis hebt genomen en akkoord bent met deze algemene voorwaarden, kun je de bestelling definitief bevestigen. Je ontvangt een bevestigings mail.

Iedere bestelling wordt door ons daaropvolgend nagekeken op volledigheid en juistheid.  Pas daarna is er een akkoord over uw order.
Indien de bestelling dient te worden verbeterd of bepaalde vragen moeten worden beantwoord om te optimaliseren, sturen we de klant een advies toe per mail. 
Is de bestelling ok, dan sturen we een bijkomende bevestiging aan de klant.
 
 
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • orders met een bedrag kleiner dan 995 euro :  via bancontact, online, bij de bestelling 
  • bij het afhalen van bestelde producten in de winkel : via elektronische betaling  
  • na levering van het order, met een bedrag groter dan 995 euro, bij de klant thuis : via dadelijke overschrijving na levering op rekeningnummer BE73.6470.0371.2160
    uitzonderlijk : outlet producten zijn uniek en betaalt de klant bij de bestelling. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van EenGoedBed.be, tenzij daaropvolgend de klant van ons een mail ontvangt omtrent de onvolledigheid of onjuistheid bij het order. 
 
De beschikbare artikelen worden thuis bij de klant geleverd (zie verder artikel 7 over levering en kost) of op een afhaalpunt zoals met de klant overeengekomen. Dit binnen de normale verzendingstijd na de besteldatum.
De goederen die door ons bij onze leverancier of fabrikant worden besteld op keuze van de klant, worden binnen de gangbare levertermijn, door onze fabrikant of leverancier bij ons of bij onze logistieke partner aangeleverd.  Zodra ze beschikbaar worden voor levering wordt de klant hiervan door ons of onze logistieke partner op de hoogte gebracht en wordt afspraak gemaakt omtrent de levering of afhaling.

EenGoedBed.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van EenGoedBed.be.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van EenGoedBed.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover EenGoedBed.be beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt EenGoedBed.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering
 
Matrassen, bedbodems, bedden, meubilair en alle slaapcomfort met een waarde hoger dan 995 euro worden door ons of onze logistieke partners geleverd bij de klant in België  Deze levering is inbegrepen in de prijs tot op een afstand van 99 km van uit Poperinge, tenzij dit duidelijk anders is vermeld bij de productbeschrijving en op uw orderbevestiging.  Zo zijn de prijzen van aanbiedingen in de solden, outlet, eindereeksen of toonzaalmodellen steeds zonder de levering. Informeer hierbij voor de bezorgingskost.  Het zo nodig gebruik van een verhuislift is niet inbegrepen in de verkoopprijs.
 
Bedtextiel, zoals dekbedden, dekbedovertrekken, hoeslakens, matrasbeschermers en accessoires, m.a.w. alles wat bij ons in een "klein" pakket kan worden verpakt ( dit is minder dan 20kg en/of niet langer dan 95cm ) kunnen aan de klant worden toegestuurd via de afhaalpunten van UPS, kostprijs 5 euro per order.    
Deze verzendservice is enkel beschikbaar wanneer dit online order vereffend is met bancontact bij de bestelling. 

Orders kunnen gratis afgehaald worden in de winkel en het order kan in de winkel vereffend worden via elektronische of digitale betaling. 

Wat we niet als klein pakket kunnen versturen aan een UPS afhaalpunt, kunnen wij aan de deur van de klant leveren met een verzendkost.  Deze wordt bevestigd na ontvangst van het order en vooraleer het order definitief wordt geboekt. De klant kan dus zijn order al of niet bevestigen na kennisname van deze bezorgkost. 
 
Goederen beschikbaar,
de klant wordt op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid en kan de goederen afhalen op afspraak in de winkel.  


Goederen die op keuze van de klant bij de leverancier of fabrikant besteld worden,
 
Deze goederen worden door ons bij de fabrikant in order geplaatst.
Zodra de fabrikant de levertermijn bevestigt, brengen we de klant hiervan op de hoogte.
 
Wanneer de goederen bij ons worden ontvangen, melden wij de klant deze beschikbaarheid aan en kan de klant afspraak maken voor de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (voor consumenten)


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Commerciële garantie
Een aantal van onze fabrikanten en leveranciers bieden de klant een extra commerciële garantie aan. De bepalingen van deze garantie worden u bij levering overhandigd of u kunt deze op onze website nalezen.
 
c. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de EenGoedBed.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan EenGoedBed.be.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen, terwijl ze niet in de fysieke winkel aanwezig zijn.

De consument heeft het recht aan EenGoedBed.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met EenGoedBed.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten en in de oorspronkelijke verpakking terug bezorgen aan EenGoedBed.be, Ieperstraat 75, 8970 Poperinge.


De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt EenGoedBed.be zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;


Artikel 10: Privacy
 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, EenGoedBed.be, Ieperstraat 75, B-8970 Poperinge respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het opvolgend advies en gebruiksbegeleiding, het versturen van nieuwsbrieven.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan EenGoedBed.be, Ieperstraat 75, BE-8970 Poperinge, info@eengoedbed.be ,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot EenGoedBed.be, Ieperstraat 75, BE-8970 Poperinge.
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.Artikel 11; Gebruik van cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door EenGoedBed.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 13: EenGoedBed.be Klantendienst

De klantendienst van EenGoedBed.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32/475/300.697, via e-mail op info@eengoedbed.be of per post op het volgende adres : Ieperstraat 75, BE 8970 Poperinge.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van EenGoedBed.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

EenGoedBed.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Ieper bevoegd.
 
Omtrent betwistingen over on-line handelen :  http://ec.europa.eu/odr 
 

Het is ons vak en onze passie
om bezig te zijn met een voor jullie goed bed !