info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Uw bestelling (0)

Er zijn nog geen producten in uw bestelling geplaatst

goed dat we u en uw adres kennen


en u beslist verder welke gegevens wij over u en uw aankoop bijhouden en gebruiken voor een goede opvolging.  
Het beleid in de Europse Unie is hierin zeer duidelijk en beschermt zo uw gegevens en privacy.  Dat is zeer goed. Sedert 25 mei 2018 is "GDPR" (General Data Protection Regulation) van kracht in alle landen van de Europese Unie.  Iedereen die werkt met gegevens van personen ( werkgevers, verenigingen, retail, bedrijven...) heeft de opdracht om over het bijhouden en gebruiken van gegevens heel transparant te zijn en van de betrokkenen een duidelijk akkoord te hebben over welke gegevens bijgehouden worden, over het doel hiervan en de manier waarop.  
In volgende alinea's informeren wij u als klant van EenGoedBed over hoe wij omgaan met welke gegevens en waarom wij deze eventueel bijhouden.  Wij vragen u zo nodig om uw duidelijk akkoord, vooraleer we uw klantengegevens gebruiken. 
Tenslotte hebt u als klant steeds de mogelijkheid om inzage te vragen in uw gegevens, deze te laten wijzigen of te laten verdwijnen.  U kunt ons hierover steeds aanspreken of een mail sturen (via onze normale contacten of via klantengegevens@eengoedbed.be) . Wij sturen u steeds een bevestiging van uw vraag en ons antwoord. 

 

welke gegevens houden we bij


Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om onze taken en overeenkomsten te kunnen uitvoeren.  Zoals een adres voor levering, de nodige gegevens om een juiste factuur op te maken, telefoonnummer of mailadres om u doeltreffend te kunnen contacteren. 
Een aantal van deze gegevens zijn wettelijk bepaald om aanwezig te zijn op een bestelling of factuur : identificatie van de klant, eventueel het btw nummer van de klant, de datum van de factuur, omschrijving van de aangekochte goederen en diensten, de prijs,...     

Deze gegevens zijn ook nuttig en nodig om de opvolging, de garantie en een goede dienst-na-verkoop succesvol te kunnen organiseren. Denken we maar aan de product veiligheid.  Het lijkt heel nuttig en noodzakelijk om klanten te kunnen verwittigen over een beter gebruik, toepassing, onderhoud....  Hiervoor vragen wij uw akkoord. 

Het kan nuttig zijn om de belangrijkste gegevens over de door u aangekochte goederen gestructureerd bij ons te kunnen raadplegen.  Het gaat immers om investeringsgoederen die u over langere termijn gaat gebruiken. Tijdens die periode heb je wel een aanvulling of een verwant product nodig, of ga je een onderdeel van uw comfort vernieuwen, of heb je een passend onderhoudsproduct nodig of wasvoorschrift....  Veel klanten rekenen er dan op dat wij op de hoogte zijn van de juiste eigenschappen, argumentaties en afmetingen van het vroeger aangekochte.  Dat is ook doeltreffend, want dan kunnen we aan de hand van wat je vroeger hebt aangekocht het juiste advies of product voorstellen. 
Concreet betekent dit dat wij op basis van uw contactgegevens een overzicht kunnen oproepen van uw aankopen over de voorbije relevante periode en u hierover inlichten. Deze gegevens zijn een eenvoudige lezing van de verkoopfacturen aan u gericht en die wij wettelijk dienen bij te houden. De gegevens waarover wij beschikken vindt u dus terug op uw betrokken aankoopfactuur(en). 

Uw gegevens kunnen in ons bedrijf enkel door bevoegde medewerkers worden geraadpleegd en worden enkel aan derde partijen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gemaakt.  Voorbeelden zijn de externe leveringsdienst of een dienst van de producent voor uitvoering van herstel of garantie. Zij moeten uw adres kennen, u zo nodig kunnen contacteren en weten wat je hebt aangekocht.


 

tevreden en akkoord


Graag willen we dat jullie er volop van gaan genieten om een goedeslaper te zijn.  Jullie goed bed is daar een belangrijke voorwaarde van en daar dragen we samen zorg voor.  We hebben samen de beste keuze voor jullie gemaakt. We hebben jullie nieuwe goed bed vakkundig geleverd en gemonteerd en jullie de nodige gebruiktips aangeboden. 

Jullie goed bed gebruiken jullie dagelijks en dit over een langere periode.  En iedere dag wil je dat je bed zijn beste kwaliteit en functionaliteit blijft aanbieden.  Je goed bed verdient daarom wel wat blijvende aandacht en daarbij willen we jullie helpen. 
Wij gaan jullie graag herinneren wanneer je je matras best kunt keren of draaien en waarom of niet. Onze seizoen-tips om goed te slapen in een gezonde slaapkamer zijn soms verrassend eenvoudig maar maken je heel gelukkig.  Info over nieuwe ontwikkelingen in het bedtextiel kan je slaap bevorderen.... en zo meer.   Je wordt co-creator van je goede slaap. 

Geniet ervan om een goedeslaper te zijn, daarom maken we deze boeiende communicatie via onze digitale nieuwsbrief die ongeveer om het kwartaal of bij bijzondere gelegenheid wordt verstuurd.  En daarvoor vragen wij voorafgaand uw akkoord. 

Ook wie geen klant is van EenGoedBed kan vragen om onze communicatie te ontvangen en hier zijn akkoord voor te geven.  Je kunt steeds vragen om deze communicatie niet langer te worden toegestuurd. 


 

hoe houden wij uw klantengegevens bij ?


Bij uw bestelling, die we digitaal noteren, worden de nodige contactgegevens ingevuld en een duidelijk overzicht van de goederen en diensten die u bij deze aanschaft en de prijs die u hiervoor gaat betalen.  U ontvangt deze bestelnota en bent hiermede op de hoogte van de gegevens over u en uw aankoop waarover wij beschikken. 
De veiligheid omtrent het bewaren van deze gegevens die we digitaal bijhouden is omschreven en gewaarborgd in onze afspraak met onze hosting-partner. 

Facturen bewaren wij volgens de wettelijke voorschriften, op document.  Hierop is de klant geidentificeerd met zijn naam, adres en, indien afwijkend, het adres waarop de goederen werden aangeleverd. De geleverde goederen, diensten en de prijs die u betaalde zijn duidelijk omschreven. 


Was u overtuigd en akkoord van het nuttige belang om onze algemene communicatie vanuit ons bedrijf te ontvangen, hoofdzakelijk via onze digitale nieuwsbrief, dan is uw mailadres, zoals opgegeven bij uw bestelling of later geactualiseerd,  opgenomen in dit digitale bestand.  Je kunt je steeds uit dit bestand digitaal uitschrijven of je contacteert ons hierover. 

 

uw gegevens aanpassen of verwijderen


U kunt uw gegevens opvragen, zoals ze actueel bij ons gekend zijn.
Je kunt wijzigingen laten uitvoeren zodat uw gegevens actueel juist worden gehouden, wat we zeker aanraden.  Zo zorg je ervoor dat je de gewenste informatie ook juist ontvangt.
Je kunt wijzigingen aanbrengen in uw akkoord over hoe wij deze gegevens gebruiken (bvb geen opvolging meer via digitale nieuwsbrief... ) 
Je kunt je gegevens laten verwijderen voor verder gebruik. 

Je kunt ons hieromtrent steeds aanspreken of contacteren via de normale mogelijkheden of via klantengegevens@eengoedbed.be . 
Uw vraag en ons antwoord wordt steeds door ons aan u bevestigd.